— naturunderstödd rehabilitering

Sten, grus och ogräsrensning.

sön, 2016-06-19 11:37 -- Bibbi Nyman

Ogräsrensning

I år har vi förändrat ett parti i trädgården. Stora stenar från åkrarna runt omkring, har lyfts med maskiner och baxats med järnspett. Dropplöken och salvian trivs bra i gruset, men också ogräset frodas och måste hållas borta.

 

© Copyright 2012-2016 Lyngby skola. Med ensamrätt.

Webbproduktion: Inmedit AB