— naturunderstödd rehabilitering

Stenar är vackra både med och utan mönster.

sön, 2016-06-19 11:20 -- Bibbi Nyman

målade stenar

Sista gången för den här terminen hade en av deltagarna i hantverkskursen med sig ett antal mjuka, vackra stenar. Målningen av dessa enkla men upprepade mönster ger en stunds meditativt lugn i den stressade vardagen.

© Copyright 2012-2016 Lyngby skola. Med ensamrätt.

Webbproduktion: Inmedit AB