— naturunderstödd rehabilitering

I takt med din hälsa

Naturunderstödd rehabilitering är ett komplement till den vård som ges av exempelvis läkare, psykolog eller sjukgymnast och anpassas individuellt efter hur du mår så att vi arbetar i takt med din hälsa.

© Copyright 2012-2016 Lyngby skola. Med ensamrätt.

Webbproduktion: Inmedit AB