— naturunderstödd rehabilitering (NUR)

Livet här i Lyngby

tis, 2016-03-29 13:31 -- Bibbi Nyman

vår Iris

Livet här i Lyngby följer i hög grad naturens gång under de olika årstiderna, men också livets växlingar i övrigt. Jag kommer framöver att ge små glimtar av vad som händer här ett par gånger i månaden, ofta i form av en bild.

Just nu befinner sig naturrehabiliteringen i vila, men vi hoppas på att den i någon form ska kunna komma igång igen. Naturen befinner sig inte alls i vila, just nu tar allt sats och massor av iris blommar för fullt jämte krokus och annat.

Under flera år har ett gäng med genuint intresse för hantverk träffats regelbundet och många av notiserna kommer säkert från vännerna i ateljén.

 

© Copyright 2012-2020 Lyngby skola. Med ensamrätt.

Webbproduktion: Inmedit AB