— naturunderstödd rehabilitering (NUR)

Nu lockar det att vara ute.

tis, 2019-03-19 21:32 -- Bibbi Nyman

grillning

Skönt att värma sig vid en brasa och grilla ett pinnbröd, till ljudet av tranor i den första blygsamma vårvärmen.

Vila på en stubbe.

Hand.i en träklyka.

När man kommer till skogen och upplever vila och lek, glömmer man sin vardag.

© Copyright 2012-2020 Lyngby skola. Med ensamrätt.

Webbproduktion: Inmedit AB