— naturunderstödd rehabilitering (NUR)

I takt med din hälsa

NUR är ett komplement till den vård som ges av exempelvis läkare, psykolog eller sjukgymnast och du kan komma hit på remiss från din vårdenhet.

Verksamheten pågår måndagar, tisdagar och onsdagar 9.00-13.00. Om du inte har möjlighet att ta dig hit själv, kan vi hämta dig vid busshållplatsen.

© Copyright 2012-2020 Lyngby skola. Med ensamrätt.

Webbproduktion: Inmedit AB