— naturunderstödd rehabilitering (NUR)

Personal

Vi som arbetar på Lyngby skola delar intresset för trädgård och natur men är också engagerade av människor och relationer.

Bibbi Nyman är fritidspedagog med utbildning från Ulltuna och Alnarp i olika ”gröna” ämnen. Hon leder den dagliga verksamheten och är kontaktperson.

Inger Spjuth är lärare och har omfattande erfarenhet av handledning under arbetsträning.

Någon gång kan det också hända att du möter:

Bodil Lindqvist är sjuksköterska, lärare och magister i litteraturvetenskap. Hon arbetar också som översättare.

Mats Nyman är läkare med lång erfarenhet av sjukvård, undervisning och forskning på såväl sjukhus som i öppenvård.

Roland Spjuth är docent i tros och livsåskådningsvetenskap med långvarig erfarenhet av undervisning på universitet och högskola.

© Copyright 2012-2020 Lyngby skola. Med ensamrätt.

Webbproduktion: Inmedit AB