— naturunderstödd rehabilitering (NUR)

Trädgård

I den tysta, lummiga trädgården finns gott om plats för vila och ro liksom för arbete med sådd och skörd. Här kan man delta i skötseln, anpassat till hälsa och krafter. Att följa tiotusentals lökväxter som skjuter fart på våren, lärkornas intensiva sång, hur grönskan efter hand slår ut, småblommig tagetes som frösåtts och breder sig ut över stora ytor likt en vild växt eller den första frostens eleganta dekoration av murgrönan utgör medicinerna i vårt apotek.

© Copyright 2012-2020 Lyngby skola. Med ensamrätt.

Webbproduktion: Inmedit AB