— naturunderstödd rehabilitering (NUR)

Växthus

Här startar vi dagen under vinrankan och fikonet. Om vädret är besvärligt kan man gå hit in och arbeta med frösådd, omplantering och sticklingar. Här är man liksom växterna skyddad för regn, blåst och kyla men ändå omsluten av det mjuka ljuset.

© Copyright 2012-2020 Lyngby skola. Med ensamrätt.

Webbproduktion: Inmedit AB